foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+048 604057846
biuro@llkspomorze.pl

Zarząd Klubu serdecznie zaprasza Członków na:

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze LLKS „Pomorze” Stargard,

 

które odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku w Sali Konferencyjnej OSiR w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 1.   (wejście przez recepcję Hotelu 104)

 

I termin – godz. 17.00

II termin – godz. 17.30

 

 

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW

LEKKOATLETYCZNEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO

POMORZE STARGARD

PROJEKT

1.         Otwarcie zebrania.

2.         Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.         Zatwierdzenie porządku obrad.

4.         Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

5.         Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w 2016 r.

           - sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

6.         Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

7.         Sprawozdanie Zarządu z działalności sportowej w 2016 r.

8.         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016 r.

9.         Dyskusja.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

11.       Zmiany w Statucie Klubu

12.       Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

13.       Wybór Komisji Skrutacyjnej

14.       Przeprowadzenie głosowania do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

15.       Dyskusja

16.       Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

17.       Ukonstytuowanie się Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

18.       Przedstawienie wyników ukonstytuowania się Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

19.       Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

20.         Zakończenie obrad.

 

 

Współpraca z Miastem

W latach 2010-2020 realizujemy zadanie powierzane nam przez Gminę-Miasto Stargard pn "Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki"

Konto bankowe

02116022020000000142127496

Naszą działalność wspierają

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki

PROGRAM "KLUB" 2017

PROGRAM "KLUB" 2018