foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+048 604057846
biuro@llkspomorze.pl

 

 

Troje naszych zawodników: Magdalena ZYCER, Kinga ŁEPKOWSKA i Mateusz KRAWCZYK otrzymało nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w 2014 roku. Wręczenie nagród odbyło się w dniu 6 listopada w Urzędzie Miasta. Podczas uroczystości podziękowania za przygotowanie zawodników i listy gratulacyjne otrzymali trenerzy: Marek RÓŻYCZKA, Bartosz GOŁDYN i Sławomir ŚWIERCZYŃSKI.

 

Magda przyjmuje gratulacje od Prezydenta Miasta Sławomira Pajora

kwiaty dla Kingi od zastępcy Prezydenta Miasta Rafała Zająca

Mateusz Krawczyk, gratulacje od Prezydenta Miasta i kwiaty od naczelnik wydziału kultury, sportu i turystyki p. Elżbiety Świderskiej

 

Współpraca z Miastem

W latach 2010-2021 realizujemy zadanie powierzane nam przez Gminę-Miasto Stargard pn "Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki"

Konto bankowe

02116022020000000142127496

Naszą działalność wspierają

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Sportu

PROGRAM "KLUB" 2017

PROGRAM "KLUB" 2018

PROGRAM "KLUB" 2020