foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+048 604057846
biuro@llkspomorze.pl

Podczas Balu Młodego Sportowca organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, który poświęcony jest przedstawieniu osiągnięć sportu szkolnego - Nagrody Specjalne Prezydenta Miasta otrzymały dwie nasze zawodniczki - reprezentantki kraju - Magdalena ZYCER  i Kinga ŁEPKOWSKA.

W imieniu Prezydenta Miasta Sławomira Pajora nagrody wręczyła Pani Ewa Sowa - zastępca Prezydenta Miasta

Magda i Kinga za swoje osiągnięcia w 2014 roku zostały wyróżnione przez Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Nagrody wręczył Pan Tomasz Paciejewski - wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS.

 

 

Współpraca z Miastem

W latach 2010-2021 realizujemy zadanie powierzane nam przez Gminę-Miasto Stargard pn "Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki"

Konto bankowe

02116022020000000142127496

Naszą działalność wspierają

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Sportu

PROGRAM "KLUB" 2017

PROGRAM "KLUB" 2018

PROGRAM "KLUB" 2020